Dekanın Mesajı

Atılım ailesinin en eski ve en köklü kurumlarından birisiyiz. Üniversitemizin ‘toplumsal duyarlılık anlayışı içinde, bilimsel bilginin üretimi ve uygulanmasında performansı yüksek alanlar yaratarak, ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirmek’ misyonuna sıkı sıkıya bağlıyız. Türkiye’nin ve dünyanın saygın üniversitelerinde yetişmiş olan hocalarımız bilimsel bilginin üretimi ve öğrencilerimize sunulması için canla başla uğraşıyorlar.

Üniversitemizin vizyonuna uygun, nitelikli öğrenciler yetiştirerek geleceğe iz bırakma amacıyla hareket ediyoruz. Eksiklerimizi kapatarak bu doğrultudaki hızlı yürüyüşümüzü sürdürürüyoruz.

Kurulduğumuz 1997-1998 akademik yılından bu yana gerek bölümlerimiz gerekse öğrenci sayılarımızda önemli artışlar yaşadık. Bölümlerimizin bir kısmı Türkçe öğrenim yaparken (İşletme – Türkçe-, İktisat – Türkçe-, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye) bir kısmı da İngilizce öğretim sunuyorlar (Management, Economics, International Relations, International Trade and Lojistics, Tourism and Hotel Management ve Public Relations and Advertisement).

Özellikle uluslararasılaşma ve İngilizcenin en ileri seviyede öğretilmesine itina gösteriyoruz. Çok sayıda Avrupa üniversitesi ile yaptığımız Erasmus değişimlerine yenilerini ekleyerek öğrencilerimizin belirli sürelerle yurt dışında eğitim almalarını sağlamak başlıca hedeflerimizden birisini oluşturuyor. İngilizcenin her bölümde daha iyi öğrenilmesi amacıyla pilot programlar başlattık. Çok sayıda yabancı öğrencinin lisans ve yüksek programlarımıza ilgi gösterdiğini özellikle vurgulamak isterim.

Öğrencilerimizin mezuniyetlerinin ardından iş hayatına daha hazırlıklı ve daha donanımlı girebilmeleri amacıyla bütün bölümlerde zorunlu staj uygulamasına geçtik. İş hayatı tecrübeleri edindirmek için pekçok firmayla ilgili birimlerimiz arasında sürekli bir işbirliği söz konusu. Bu sayede, öğrenimleri sırasında özellikle de üçüncü ve dördüncü sınıfta iken, ilerde çalışmak istedikleri sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda derslerini aksatmadan yarı zamanlı olarak çalışabiliyorlar. Ankara’nın en büyük otellerinden olan Sheraton Hotel and Convention Center ile imzaladığımız protokol ve yürüttüğümüz işbirliği bu örneklerden sadece birisi.

2014 yılı Eylül-Ekim aylarından itibaren Üniversitemizde faaliyet göstermeye başlayacak olan İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) ‘Temas Noktası’ sayesinde öğrencilerimize bu tür fırsatları daha kapsamlı bir şekilde sunmayı planlıyoruz.

İşletme Fakültesi ailesi hakkında daha fazla bilgiye Dekanlık, bölüm başkanlıklarımız ve hocalarımız yoluyla ulaşabilirsiniz.


Prof. Dr. Hasan ÜNAL