2015-2016 Güz Dönemi Ders Programı

İşletme Fakültesi 2015-16 Güz Dönemi Ders Programı aşağıda bilginize sunulmuştur:

Not: Kayıt dönemi süresince gerçekleştirilecek değişiklikleri görebilmek için programı sıklıkla kontrol ediniz.

Not 2: ENG 101S derslerinin gün ve yerlerinde değişiklik yapılmıştır. Dersi alan öğrenciler aşağıdaki listeden kontrol edebilirler.

Ders Listesi - Course List

İşletme (Türkçe) - Management (Turkish)

İşletme (İngilizce) - Management (English)

İktisat (Türkçe) - Economics (Turkish)

İktisat (İngilizce) - Economics (English)

Maliye - Finance

Uluslarası Ticaret ve Lojistik - International Trade and Logistics

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık - Public Relations and Advertising

Turizm ve Otel İşletmeciliği - Tourism and Hotel Management

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - Political Science and Public Administration

Uluslararası İlişkiler - International Relations

İngilizce Dersleri - English Language Courses