Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Araştırma Görevliliği Değerlendirme Sonuçları

Sıra No

ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

ALES %30

YDS/ KPDS %10

MEZUNİYET %30

GİRİŞ SINAVI %30

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

 1

Barış Batuhan GEÇİT

 

78,223

23,467

81,25

8,125

2,29/60,10

 18,03

 45

13,5

63,122

 2

 

Dilara BARAN

 

76,166

22,849

78,75

7,875

3,52/88,80

 26,64

 70

21

 78,364

 3

Dilek SÜLEYMANLAR

 

72,246

21,673

82,50

8,250

2,38/62,20

 18,66

 10

3

 51,583

 4

Neziha Begüm SÖZER

 

77,128

23,138

72,50

7,250

3,31/83,90

 25,17

GİRMEDİ 

 

 

31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”’in 11 ve 12. maddelerine göre, son değerlendirme tutanağında yer alan tüm notların toplamında 65 puanı geçemeyen Barış Batuhan Geçit ve Dilek Süleymanlar başarısız olmuştur. Dilara Baran 78,364 puan ile başarılı olmuş ve araştırma görevlisi olmaya hak kazanmıştır.