Prof. Dr. Hasan Ali Karasar AB Komsiyonu tarafından panelist olarak görevlendirildi