Paris İklim Antlaşması Değerlendirme Toplantısı

TUSİAD tarafından 22 Şubat 2016 tarihinde düzenlenen Paris İklim Antlaşması Değerlendirme Toplantısına Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesinden öğretim üyesi Prof.Dr. İbrahim Birkan tartışmacı olarak katılmıştır.

ABD, Fransa, Almanya büyük elçileri, TÜSİAD yönetim kurulu ve uluslararası akademisyenlerin katıldığı toplantıda Paris’te alınmış olan kararlar ve bu kararların Türkiye’yi nasıl etkileyeceği konuları tartışılmıştır. Devrim mahiyetinde kararların alındığı Paris İklim Antlaşması ile küresel ısınmanın kontrol altına alınması için sıcaklık artışının 1.5-2 derecede durdurulması ve 2050 yılından sonra küresel ölçekte karbon salınımlarının 0’a indirilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik aldıkları önlemlerin 5 yılda bir gözden geçirilmesi, gelişmekte olan ülkelerin sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda kapasite geliştirme, finansman ve teknoloji desteği sağlanması mahiyetinde kararlar alınmıştır.