Doğan Cansızlar Aydınlar Ocağı Panelinde Konuştu

Doğan Cansızlar Aydınlar Ocağı Panelinde Türkiye Ekonomisindeki risklere işaret etti

"25 Ocak 2014  Cumartesi günü İstanbul'da Aydınlar Ocağı tarafından
düzenlenen " 2014 Başlarında Türkiye Ekonomisi" konulu Konferansa,
Prof.Dr. Esfender  Korkmaz  (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi) ile
birlikte konuşmacı olarak katılan Prof.Dr. Doğan Cansızlar konuşmasında
özetle ;

      " Türkiye'nin 2013 yılından  2014 yılına; yüksek cari açık,yavaş
büyüme,TL' nin iç ve dış değerinin düşmesi, yüksek dış finansman
ihtiyacı,siyasi ve ekonomik riskler devraldığını, 2014 yılının
gelişmiş ekonomiler için toparlanma, gelişmekte olan ülkeler için
ise sıkıntılı bir yıl olacağını, Türkiye ekonomisinin kaderinin  ABD
FED' in parasal genişlemeye kademeli olarak son vereceğini
açıkladığı ve Gezi olayları ile birlikte Mayıs  2013' de değişmeye
başladığını ve Aralık ayında ortaya çıkan siyasi risk şoku ile
birlikte yıl biterken ekonominin tablosunun iyice karardığını
belirttikten sonra Kırılgan Beşli ekonomileri içinde yer alan
ülkemiz açısından 2014 yılının da gerek büyüme, döviz kuru , gerekse
işsizlik ve enflasyon açısından sıkıntılı geçeceğini"  belirtmiştir.