Prof. Dr. Doğan Cansızlar MASİAD'da konuştu

ABD FED'in Mayıs 2013'de parasal genişlemeyi azaltacağını açıklamasından
itibaren ortaya çıkan üçlü şokun - Kur Şoku ve takiben Siyasi Şok ve Faiz
Şokunun - zaten kırılgan bir yapıya sahip Türkiye ekonomisini emsal
ülkelere göre çok daha fazla olumsuz yönde etkilediğini, Para
politikasının en önemli unsuru olan faiz enstrümanını kullanmakta çekinen
ve geciken ve bu nedenle de bağımsız karar alamadığı izlenimi bırakan TCMB
ile alışılmışın dışında bazı alternatif planların uygulamaya konulacağı
konusundaki siyasi demeçlerin piyasalarda belirsizlik yarattığını ve
dövizdeki dalgalanmaların bu nedenle azalmadığını,  gelişmekte olan
ülkelerin gittikçe kıtlaşacak yabancı sermayeyi ülkelerine çekebilmek için
başlattıkları faiz artırma savaşı nedeniyle önümüzdeki dönemde faizlerin
daha da artabileceğini, hem döviz kurunun, faizin ve enflasyonun arttığı
ve hem de büyümenin azaldığı bir ortamda Türkiye ekonomisinin stagflasyona
sürüklendiğini " belirtmiştir