4. Kamusal Akıl Stüdyosu Gerçekleştirildi

Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün yenilikçi uygulamaları arasında yer alan “Kamusal Akıl Stüdyosu” programının gelenekselleşen etkinliklerinden olan Kamusal Akıl Stüdyosu Sempozyumlarının dördüncüsü, 3 Ocak 2014 tarihinde İşletme Fakültesi Seyhan Cengiz Turhan Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Bölüm 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin dönem boyunca inceledikleri kurumlara ilişkin yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşacakları Sempozyumda Gölbaşı Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Valiliklerine ilişkin olarak yapılan çalışmalar sunuldu. Gölbaşı Belediyesi üzerine yapılan araştırmalar aynı zamanda Atılım Üniversitesinin LAP (Lisans Araştırma Projesi) olarak da destekleniyor. Üniversite-kamu işbirliğinin beklenenin çok gerisinde bulunduğu ülkemizde Kamusal Akıl Stüdyosu uygulaması üniversitelerin kamu kurumlarının kurumsal gelişimine katkıda bulunması adına gerçekleştirilen önemli bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi niteliği de taşımakta.

Sempozyuma Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ankara Kalkınma Ajansı İş Geliştirme ve Strateji Birimi Başkanı Dr. Derya Çağlar katılarak birer açılış konuşması yaptılar. Yakup Odabaşı üniversitelerle işbirliğine her zaman hazır olduklarını belirterek Atılım Üniversitesinin bu özverili çabasının önemini vurgularken, Dr. Derya Çağlar Kalkınma Ajanslarının amacının da aslında kamu, özel sektör, sivil toplum arasında bir işbirliği ortamı oluşması olduğunu, Atılım Üniversitesinin yaptığı bu çalışmanın aslında tam da bu amaca uygun önemli bir çalışma olduğunu ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin sunumlarına geçildi.

Sempozyumda Gölbaşı Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Valiliğinin farklı yönleri, farklı birimleri üzerine yapılan anket, mülakat, veri toplama çalışmalarının sonuçları bu kurumların temsilcilerinin de katılımıyla tartışıldı. Hizmet memnuniyetinden karar alma yapısına, coğrafi hizmet sunum koşullarından hibe mekanizmalarına kadar birçok konu ele alındı.

Gölbaşı belediyesine ilişkin çalışmalarda İlçenin belediyenin yapısına, hizmet sunumuna ilişkin birçok önemli noktaya dikkat çekildi. Gölbaşı İlçesinin nüfusunun son yirmi yılda iki katına çıktığı, sürekli olarak artma eğiliminde olduğu, ancak nüfusun genel olarak kırsal niteliğini koruduğu ortaya kondu. Buna karşın ilçede doğal koruma alanları ve ekolojik hassasiyeti bulunan alanların bulunası sebebiyle önemli bir yetki karmaşasının bulunduğu, bu yetki karmaşası sonucunda ilçenin mekansal gelişim sürecinin kontrolünde zorluklar yaşandığı vurgulandı. Özellikle son yıllarda Ankara’nın üst gelir guruplarının ilçede ikinci konut yerleşiminde bulunmasının ilçede yapılaşma ve tarımsal üretim arasında bir gerilim yarattığı sayısal verilerle de ortaya kondu. Bu durum karşısında son dönemde belediyenin karar verme süreçlerinde, hizmet sunumunda ve teknoloji kullanımında son yıllarda gözle görülür bir iyileşme olduğu tespitleri de paylaşıldı. Özellikle alınan meclis kararlarının niteliği, ihalelerdeki başarı oranı, mal ve hizmet alımlarına ayrılan payın artması, kaynak kullanımındaki gelişmeler gibi hususlardaki iyileşmeler veriler ışığında gösterildi.

Gölbaşı belediyesinin ardından, Ankara Kalkınma Ajansına ilişkin araştırma verileri paylaşıldı. Ankara Kalkınma Ajansının Türkiye’deki diğer kalkınma ajansları arasındaki yeri ve konumu gösterildi. Ajansı yaptığı önemli çalışmalar hakkında bilgi verildi. Özellikle yapılan katılımcı bölge planlama çalışmalarının önemi, verilen hibelerde yaşanan süreç ve bu konulardaki algının ölçülmesine ilişkin elde edilen veriler paylaşıldı.

Yrd. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Anıl Çekiç önderliğinde yürütülen çalışmaların ikinci bölümünde öğrencilerin kurumlara ilişkin olarak elde ettikleri veriler ışığında kurumsal sorunlara çözüm olacak proje, program ve iyileştirme çalışmaları geliştirecekler. Bu çalışmalar proje geliştirme metodolojisi kullanılarak yapılacak. Bu şekilde Atılım Üniversitesi bulunduğu kent ve bölgedeki toplumsal sorumluluğunu da yerine getirmiş olacak.

 

Basında "4. KAMUSAL AKIL STÜDYOSU"

HABERTÜRK ANKARA_ŞERİFE MERKİT
<http://beta.interpress.com/BasinAyrintiGoster.aspx?IDS=%2BaNlgvMhGxzG6tY2bC
ZKFA%3D%3D&madi=2593&kayit_sayisi=1>

OLAY_GÖLBAŞI SEMPOZYUMU

<http://beta.interpress.com/BasinAyrintiGoster.aspx?IDS=QkaKwBQECCXG6tY2bCZK
FA%3D%3D&madi=2593&kayit_sayisi=1>

AKTIFHABERGAZETESI.COM_Üniversite Öğrencilerinden Gölbaşı Sempozyumu - Aktif Haber
<http://www.aktifhabergazetesi.com/haber/4004/universite-ogrencilerinden-gol
basi-sempozyumu.html>  Gazetesi - Haber Servisi

ANADOLUNUNSESIGAZETESI.NET_Üniversite Öğrencilerinden Gölbaşı Sempozyumu - EĞİTİM -
<http://www.anadolununsesigazetesi.net/Egitim-universite-ogrencilerinden-gol
basi-sempozyumu-4107.html>  Ankaranın En Çok Okunan Gazetesi

Daha fazlası için tıklayınız