Yrd. Doc. Dr. Saba Çolakoğlu Semineri

Batılı Yönetim Uygulamaları Diğer Kültürlerde De Etkili Olabilir Mi?  

Atılım Üniversitesi İncek kampüsünde öğrencilere ve öğretim üyelerine hitap eden, A.B.D Berry Üniversitesinden Yard. Doç. Dr. Saba Çolakoğlu, batı kökenli yönetim uygulamalarının diğer ülkelerdeki şirket performansına etkileri üzerine bir seminer verdi. Konuşmasına, ülkeler arasındaki kültürel farklılıklarla başlayan Çolakoğlu, Asya, Latin Amerika gibi hiyerarşik kültürlerde, yöneticilerin kararlarını çalışanlarından bağımsız olarak verdikleri, koşulsuz saygı ve sadakat görmeyi bekledikleri, çalışanların tüm yönetim kararlarını sorgulamadan olduğu gibi kabul ettikleri, önemli görevlerin çalışanlara delege edilmediği “ high power distance” olarak tanımlanan kültürel yönetim anlayışının  hüküm sürdüğünü; bunun tersine, Kuzey Amerika, Kanada, Batı Avrupa ve İskandinav ülkelerinde ise   “low power distance” olarak tanımlanan demokratik yönetim anlayışının hakim olduğunu vurguladı.  

A.B.D’de şirketler ya da bölümler düzeyinde takım çalışmasını kullanan, elemanları karar süreçlerine dahil eden ve stratejik ya da finansal bilgilerin çalışanlarla paylaşıldığı yönetim anlayışının şirket performansı üzerinde güçlü ve pozitif etkiye sahip olduğunun altını çizen Çolakoğlu, 20 farklı ülkede, 260 farklı organizasyonel birim üzerinde yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarına dayanarak  hiyerarşik ülkelerde söz konusu yönetim anlayışı ve şirket performansı arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu ifade etti. Çolakoğlu konuşmasını; katılımcı yönetim tekniklerinin, yöneticilerin güçlerini ve bilgilerini paylaşmaktan kaygı duymaması ve çalışanların da bu sorumluluğu kaldırabilmesi halinde, performans üzerinde arzu edilen etkiye sahip olacağını belirterek noktaladı.

Seminer Provost Prof. Dr. Hasan Akay’ın Çolakoğlu’na çiçek takdim etmesiyle sona erdi .