Simon Sweeney - Neoliberalizm ve Kamu Malları Konferansı

York Üniversitesi Lisansüstü Programlar koordinatörü Prof. Dr. Simon Sweeney İşletme Fakültesinin davetlisi olarak 6 Mart'ta üniversitemize geldi.

Genel olarak İngiltere özelde ise York Üniversitesinde lisansüstü çalışma olanakları ve koşullar hakkında öğrencilerimizi bilgilendiren Sweeney, aynı zamanda "bir tercihler siyaseti olarak" neoliberalizmin yükselişi sürecini özetleyen bir de sunuş yaptı.

Sweeney, dünya genelinde neoliberal politikaların olumlu olduğu kadar olumsuz sonuçları da olduğu noktasından hareketle, neoliberalizmin toplumsal uyumun, kurumsal istikrarın ve gezegenin işleyişinin özünü teşkil eden kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerinin altını çizdi.