Sosyal medyada pazarlama stratejileri

Bournemouth Üniversitesinden Dr. Gelareh Roushan katılımıyla  yapılacak olan seminerde işletmelerin dijital pazarlama iletişim stratejilerinde kullandıkları, sosyal medya dahil olmak üzere çeşitli online yöntemler üzerinde durulacaktır. İşletmeler müşteri kazanmak ve karlılıklarını arttırmak için olumlu online deneyimlerin ne kadar önemli olduğunu farketmektedir. Seminerde teorik bilgilerin güncel hayata  uyarlanabilmesi için yapılmış olan akademik ve profesyonel araştırmalar açıklanacaktır.