Uluslararası Yönetim Geliştirme Derneği (IMDA)’nın 23. Dünya İş Kongresi 24-28 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.  Yerel ana organizatörün Atılım Üniversitesi olduğu bu kongrede işbirliği yapılan diğer kuruluşlar başlıca Ankara Ticaret Odası olmak üzere Türkiye’den kamu ve özel sektör kuruluşları olacaktır. Tam makaleler, araştırma gelişim raporları, panel sunumları, vaka çalışması sunumları kongreye davet edilmektedir.  Kabul edilen çalışmalar ödül kazanmış hakemli kongre usullerine göre yayınlanacaktır.Kongre uluslararası düşünce liderleri ve profesyonellerine bilgi ve fikirlerini birçok global iş dünyası başlıkları altında paylaşma fırsatı verecektir.

IMDA NEDİR?

Her düzeyde akademisyen, uygulayıcı ve kamu politikası yapıcıları için fikir alışverişinde bulunmak, iş fırsatlarını değerlendirmek, mesleki büyüme, disiplinler arası ve küresel bir platform oluşturmak için 1987 yılında ABD, Pennsylvania Eyaleti’nde kurulmuş olan Uluslararası Yönetim Geliştirme Derneği (International Management Development Association – IMDA) kâr amacı gütmeyen profesyonel bir kuruluştur.

IMDA; yönetim bilim adamları, araştırmacılar, iş uygulayıcıları, kamu politika yapıcıları arasındaki kişisel ağların ve ilişkilerin küresel bağlamda geliştirilmesini amaçlayan, beş kıtada geniş bir yelpazede temsil edilen, yönetim, finans, muhasebe, pazarlama, bilgi sistemleri, uluslararası ticaret, ekonomi, kamu yönetimi turizm v.b sektörlerde araştırma, bilgi transferi, öğrenme ve işbirliğini misyon edinmiş ve çok başarılı çalışmaları gerçekleştirmiş olan bir kuruluştur.

IMDA’nın kuruluşundan bu güne dek başarı ile yürüttüğü faaliyetleri arasında her yıl farklı bir ülkede düzenlenen kongreler yer almaktadır. Şu ana kadar 22 uluslararası kongre düzenlenmiş olup toplam 5000'in üzerinde katılımcı kongrelere katılmıştır. Bu uluslararası kongrelerde belirli bir ana tema çerçevesinde, belirli bir ülke veya bölgeye ait konular ele alınarak bu alanlarda yapılan çalışmalar akademik bir taramadan geçirildikten sonra kongrede sunulmakta ve tartışılmaktadır. Otuza yakın başlık altında sunulan araştırmalar arasından seçilen çalışmalar katılımcıların huzurunda tartışılmakta ve yayımlanmaktadır. Kongrede sunulan tam metinler IMDA’nın ödül kazanmış kongre kitabında yayımlanmaktadır. Anılan kongre kitabı aynı zamanda Web of Science, Social Sciences Citation Index'in Proceedings kısmında taranmaktadır. Kongrede sunulan tebliğlerden "En İyi Tebliğ" ödüllerini alan sunumlar kuruluşun iki akademik dergisi olan Journal of Transnational Management ve Journal of Euromarketing'de yayımlanmaktadır. Bunlara ek olarak, kongrenin ilk günü kongrenin yapıldığı ülkeden katılan tanınmış iş adamları ile kamu politika yapıcıları tarafından gerçekleştirilen panel ve açık oturumlara ayrılmaktadır. 

IMDA tarafından her yıl farklı bir ülkede düzenlenen uluslararası kongreler, kongrenin düzenlendiği ülkede bulunan tanınmış bir üniversite ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Kongrenin tanıtılması amacıyla yapılan tüm çalışmalarda IMDA ve söz konusu üniversitenin adı birlikte kullanılmakta ve üniversitenin uluslararası alanda daha iyi tanınmasına imkân sağlanılmaktadır. IMDA'nin Web sitesi her yıl 8 ile 10 bin arasında tıklanmaktadır.

IMDA’nın faaliyetleri ve çalışma alanları hakkında detaylı bilgi organizasyonun www.imda.cc Web adresinden temin edilebilir.