Prof. Dr. Z. Sacit ÖNEN, Sorbonne üniversitesi'nde _

PANTHEON-SORBONNE Paris I Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Doktora öğrencisi Bayan Neslihan Karataş-Durmuş tarafından hazırlanıp savunmak üzere Üniversiteye sunulan  “Les Principes Applicables à La Déductibilité Des Charges En Fiscalité Des Entreprises : Approche Comparée France et Turquie”  Kurumlara ilişkin Vergi Mevzuatında yer alan İndirilebilir Giderlerde uygulanabilir İlkeler: Fransa Türkiye Karşılaştırmalı Yaklaşım” konulu tez önceden belirlenmiş Raportör Jüri Üyeleri Prof. Dr. Z. Sacit ÖNEN (Atılım Üniversitesi), Prof. Dr. Arnaud RAYNOUARD tarafından ayrı ayrı okunup değerlendirildikten sonra hazırlanan raporlar Üniversiteye gönderilmiş; her iki raporda da tezin savunmaya alınmasının uygun olması üzerine tezlerden sorumlu öğretim Üyesi Prof. Dr. Patrice JOURDAIN tarafından 27 Kasım 2013 tarihli yazıyla 10 Aralık 2013 Salı günü saat 14.30 da Tez Savunması için Jüri toplantıya davet edilmiştir. Prof. Dr. Bernard CASTAGNEDE Tez Danışmanı, Paris I Üniversitesi Öğretim Üyesi, . Prof. Dr. Michel DURUPTY, Paris I Üniversitesi Öğretim Üyesi, Dünya Bankası Danışmanı, Prof. Dr. Arnaud RAYNOUARD Paris Dauphine Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Z. Sacit ÖNEN Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi’nden oluşan  Jüri anılan tarihte Prof. Dr. Michel DURUPTY başkanlığında toplanarak aday savunmaya alınmıştır. Aday savunmasını gerçekleştirdikten sonra önce raportör jüri üyelerince daha sonra da Jüri Başkanınca yöneltilen sorulara cevap verdikten sonra savunma tamamlanmıştır. Jüri savunmayı değerlendirmek ve karar vermek üzere adayı ve dinleyicileri salon dışına davet etmiş ve adayın oybirliğiyle “La Mention Très Honorable et Félicitations”  Fransa da verilen en üst düzey derece olan Jürinin  Tebrikleriyle Çok Onurlu Pekiyi derecesiyle Kamu Hukuku (Vergi Hukuku) alanında Doktor ünvanını almıştır.