İşletme Fakültesi Atılım Üniversitesi’nin en eski fakültelerinden birisi olup, 1997-1998 akademik yılında hizmet vermeye başlamıştır. Yirmi yılı aşkın eğitim hayatı boyunca bir yandan bölüm, diğer yandan da öğrenci sayılarını artırarak bugünlere gelmiştir. On bölümden oluşan fakültemiz, İngilizce hazırlık eğitimi almakta olanlar hariç toplamda 1145’i aşkın öğrenciye eğitim vermektedir. Hazırlık’taki öğrencilerimizle ise 1600 civarında öğrencisi bulunmaktadır.

   Mezuniyetlerinin ardından iş hayatına daha donanımlı atılmalarına yardımcı olmak amacıyla öğrencilerimize eğitim-öğretim hayatları boyunca pek çok imkanlar sunulmaktadır. Özellikle “Uluslararası Ticaret ve Lojistik” ve “Turizm ve Otelcilik” bölümlerindeki zorunlu stajlar sayesinde öğrenciler iş hayatında gerekli olan tecrübeleri elde etme olanağı kazanmaktadır. Diğer bölümlerimizde ise, uygulama derslerinde yapılan örnek olay çalışmaları ile, öğrenciler derslerde elde ettikleri bilgileri, gerçek iş yaşamlarında nerelerde ve nasıl kullanacaklarını öğrenmektedir.

   2014 yılı itibari ile fakültemizde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile bir ‘Temas Noktası’ kurulmuştur. ‘Temas Noktası’nda İŞKUR görevlileri öğrencilerimizi öğrenimleri sırasında ne gibi iş fırsatları olduğu konusunda bilgilendirmektedir. İŞKUR yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde özellikle ‘İşbaşı Destek Programı’nın mezuniyet öncesi iş hayatında önemli tecrübeler kazandırdığını öğrendik. Ayrıca Sheraton Hotel & Convention Centre ile imzaladığımız protokol sayesinde gerek Turizm ve Otelcilik ile İşletme Bölümü öğrencileri gerekse Uluslararası İlişkiler ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümlerimizde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimiz hem staj yapmakta hem de yarı zamanlı olarak çalışmaktadırlar.

   Fakülte olarak, eğitim-öğretimin kalitesini artırmak amacıyla bölümlerimizin müfredatarındaki seçmeli dersler dünyada ve sektörlerde meydana gelen gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilerek, oluşan talep ve ihtiyaçlara göre güncellenmektedir. Öğrencilerin teknik donanıma sahip sınıf ve laboratuvarlarda ders almalarının sağlanması için titizlikle uğraşılmaktadır. Diğer yandan öğretim elemanlarımız Türkiye’de ve uluslararası saygınlığa sahip yabancı üniversitelerde doktora yapmış akademisyenler olup, birçoğu kendi alanında sektörel bazda geniş çaplı tecrübelere sahiptir.

   Bölümlerimizin çok sayıda Avrupa üniversitesi ile Erasmus anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca Erasmus öğrenim hareketliliği anlaşması yapmak için önde gelen çeşitli üniversitelerle de girişimlerde bulunmuş durumdayız. Gerek Erasmus yoluyla gerekse doğrudan lisans programlarımıza gelen yabancı uyruklu öğrencilerimiz sayesinde Fakültemiz uluslararası bir eğitim kurumu olma özelliğini artan bir oranda sürdürmektedir.

   Hakkımızda daha fazla bilgi için gerek Fakülte sayfamızı inceleyebilir gerekse bölüm başkanlarımız ve diğer öğretim elemanlarımızla iletişim kurabilirsiniz.