SAEL Atılım Üniversitesi’nin Tescilli Bir Markası Oldu

Üniversitemizin Araştırma Laboratuvarı Projesi (ALP) desteğiyle kurulan Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (SAEL) 2013 senesinde hizmete açılmıştır. Açıldığı günden bu yana sosyal bilimlerin tüm alanlarında çalışma yapan araştırmacılara verdiği kaliteli eğitim desteğiyle ön plana çıkan SAEL, artık eğitimde üniversitemizin tescilli bir markası...  Başta üniversitemiz öğrencileri olmak üzere Türkiye’nin her bir yanından gelen araştırmacılara ve kamu ve özel kurumlara eğitim desteği veren SAEL için ARGEDA-TTO tarafından yapılan marka başvurusu, Türk Patent Enstitüsü’nce kabul edilerek 21.04.2016 tarihinde tescil edildi.  

 • SAEL Laboratuvarı Ocak 2013 tarihinde Atılım Üniversitesi İncek kampüsünde hizmete girmiştir.
 • SAEL'in Amacı, katılımcılara sosyal bilimlerdeki en yeni araştırma yöntemleri üzerine kaliteli eğitimler vermektir.
 • Eğitim programında  ağ analizi, etki değerlendirme analizi ve mekânsal ekonometri gibi en rağbet gören sosyal bilimler yöntemlerine yer verilmektedir.
 • Bireylere verilen hafta sonu eğitimleri dışında, çeşitli kurumlara kendi ihtiyaçları ve özel talepleri doğrultusunda uygulamalı istatistik ve yöntem eğitimleri de verilmektedir.  
 • SAEL’de sosyal bilimler alanında araştırma yapmak isteyen herkese eğitim desteği verilmektedir. 
 • Eğitimler, sosyal bilimlerde kullanılan nitel ve nicel yöntemleri kapsamakta ve bilgisayar uygulamalarıyla desteklenmektedir. 
 • Uygulamalar; STATA, SPSS, EViews, MATLAB ve R gibi sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan yazılımların en güncel sürümleriyle yapılmaktadır.  
 • Verilen eğitimlerin çeşitlilik kazanmasına özen gösterilmekte, eğitimlere katkı sağlayabilecek uzmanlar titizlikle seçilmektedir. 

 

SAEL’in eğitim ve araştırma desteği verdiği devlet kurumları:

 • Kalkınma Bakanlığı (2014, 2015)
 • Çalışma Bakanlığı (2014)
 • Ankara Kalkınma Ajansı (2014)
 • İŞKUR (2015)
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2015)
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2015-2016)

 

SAEL’in verdiği hafta sonu eğitimleri:

 • STATA ile Temel Ekonometri
 • STATA ile Zaman Serisi Uygulamaları
 • STATA ile Panel Veri Analizine Giriş
 • STATA ile İleri Panel Veri Analizi I
 • STATA ile İleri Panel Veri Analizi II
 • STATA ile Uygulamalı Regresyon Analizi
 • STATA ile Mekânsal Ekonometriye Giriş
 • STATA ile İleri Mekânsal Ekonometri
 • STATA ile Etki Değerlendirme Analizi I
 • EViews ile Temel Ekonometri
 • EViews ile Zaman Serisi Analizi I
 • EViews ile Zaman Serisi Analizi II
 • EViews ile Finansal Ekonometri
 • SPSS ile Temel İstatistik
 • SPSS ile Pratik İstatistik
 • SPSS ile Uygulamalı Regresyon Analizi
 • SPSS ile Anket Tasarımı ve Faktör Analizi
 • MATLAB Programına Giriş ve Uygulamalar
 • MATLAB ile Ekonomik Modellemeye Giriş
 • Introduction to MATLAB with Applications (İngilizce)
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Süreci
 • Doğrusal Olmayan Ekonometri Analizi I  (RATS)
 • R ile Uygulamalı Ekonometri
 • R ile Zaman Serisi Analizi
 • R ile Veri Tabanlarının Hazırlanması ve Teknik Etkinlik Tahminleri
 • Derinlemesine Mülakat ve Odak Grup Teknikleri
 • Nitel İçerik Analizi
 • Ağ (Network) Analizi

Eğitimler ilgili bilgi için:

(0312) 586 8639

 

https://www.facebook.com/saelatilim

https://twitter.com/AtilimSAEL

Haber Bültenimize Ana Sayfamızdan aboneliği için:

http://sael.atilim.edu.tr

Eğitim Takvimi:

http://sael.atilim.edu.tr/takvim