Hasan Kaval, Prof. Dr.

Hasan Kaval

Contact Information

Phone:8655
Phone:8655
Office:IB 311
Home Department:Department of Management
Detailed CV

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD Gazi University Social Sciences Institute 1985
Bachelor's of Science Management and Accounting Ankara School of Economics and Administrative Sciences 1975


Academic Titles

DegreeUniversityMonthYear
Professor Gazi University 1995
Assoc. Prof. Gazi University October 1989


Publications

Other Refereed Journals

H. Kaval (2013), Özkaynak Yönetimine Göre Değerlenen İştiraklerin Özkaynaklarında Gösterilen Gelir ve Gider Unsurları ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu, Vergi Sorunları Dergisi, 296

H. Kaval (2012), Yabancı Paralı İşlemler ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu, Vergi Sorunları Dergisi, 291

H. Kaval (2012), Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu, Vergi Sorunları Dergisi, 290

H. Kaval (2011), TMS Kapsamında Çeşit Esasına Göre Kar/Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu, Yaklaşım Dergisi, Aralık

H. Kaval (2005), UFRS 5: Elden Çıkarılacak Duran Varlıkların Durdurulan Faaliyet Alanlarının Raporlanması, Pusula Aylık Mali Mevzuat Dergisi, pp. 10-18

H. Kaval (2004), Bilançoda Yer almayan Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Varlıkların SPK Mevzuatı ile Uyumlaştırılması ve Enflasyon Düzeltmesi I-II, Mali Ekonomik-Sosyal Yaklaşım, 136, pp. 137

Books

H. Kaval, A. Karapınar (2012), Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, Gazi Kitabevi

H. Kaval (2000), Bankalarda Risk Yönetimi, Yaklaşım Yayınları

H. Kaval (1994), Konaklama İşletmeleri Muhasebesi, Yaklaşım Yayınları