Nevzat Saygılıoğlu, Prof. Dr.

Nevzat Saygılıoğlu

Contact Information

Phone:8230
Home Department:Department of International Trade and Logistics
Detailed CV

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD of Science Financial Law Gazi University Social Sciences Institute 1986
Bachelor's of Science Academy of Economic and Commercial Sciences Economy and Finance Ankara University 1974


Academic Titles

DegreeUniversityMonthYear
Professor Gazi University 2004
Assoc. Prof. Ankara University Faculty of Political Sciences 1989


Publications

Books

SAYGİLİOGLU, Nevzat (Prof. Dr.) (2013), Vergi Yönetimi Açısından Vergi Yargısına Bakış, Danıştay ve İdari Yargı Günü 144. Yıl Sempozyumu Kitabı, Danıştay Başkanlığı, Danıştay Yayınları No. 83, Ankara

SAYGILIOĞLU, Nevzat; ULUSOY, Ahmet; YILMAZ, Elif Binhan; TOSUNOĞLU, Şebnem; BİLGE, Semih (2012), Devlet Borçları, , T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No. 2571, Açıköğretim Fakültesi Yayın No. 1541, Anadolu Üniversitesi Web –Ofset Tesisleri,, Eskişehir

SAYGILIOĞLU, Nevzat (Prof. Dr.); GERÇEK, Adnan (Yard. Doç. Dr.) (2007), Dış Ticaret ve Gümrük (Kurallar, İşlemler ve Vergileme), Yaklaşım Yayınları, Ankara

SAYGILIOĞLU, Nevzat (Prof. Dr.) (2006), Tekstil Sektörünün Dış Ticarette Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Yayını, Harman Ofset Basım ve Yayıncılık Limited Şirketi, İstanbul

SAYGILIOĞLU, Nevzat (Prof. Dr.); BİLGİN, Mehmet Hüseyin (Yrd. Doç. Dr.); ARI, Selçuk (2005), Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’nin Dünyadaki Yeri, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Yayını, Harman Ofset Basım ve Yayıncılık Ltd. Şti., Istanbul

SAYGILIOĞLU, Nevzat (Prof. Dr.); BİLGİN, Mehmet Hüseyin (Ass. Prof.); ARI, Selçuk (2005), Turkey in the World on the Way to European Union, Turkish Textile Employer’s Association, Printing Harman Ofset Basım ve Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul