Tarih Boyunca Anadolu'da Kültür ve İletişim Sempozyumu

Ulusal Medya

 

İnternet

Atılım Üniversitesi Uluslararası Akademi Camiasını Başkent'te Buluşturuyor - Düzgün Haber- 13 Haziran 2016

Anadolu'da Zaman Yolculuğu - telgrafhane.org.- 13 Haziran 2016

Anadolu'da Zaman Yolculuğu- Etkinlik Gazetesi- 13 Haziran 2016

 

Yerel Medya

"Anadolu'da Kültür Sempozyumu" - Memleket-  14 Haziran 2016

Anadolu'da Zaman Yolculuğuna Hazırmısınız? - Mercek Haber- 13 Haziran 2016

 

Sivil Toplum Örgütleri

TMOBB Şehir Plancıları Odası